Til innhold

Om oss

Palfinger Norge AS har vært importør av Palfinger produkter siden 1999.

Det er i Norge solgt Palfinger kraner siden 1977 og i løpet av denne perioden er det levert over 6800 Palfinger lastebilkraner i tillegg til en rekke andre Palfinger produkter.

Våre produkter:

PK 58.002 TEC 7 En av våre nyeste kranmodeller
  • Palfinger lastebilkraner
  • Palfinger personløftere
  • Epsilon tømmerkraner
  • Palfinger krokløfter
  • Danilift vanlifter
  • MBB bakløftere
  • Crayler påhengstrucker

Vi er totalt 48 velkvalifiserte ansatte fordelt på våre avdelinger på Skedsmokorset, Stokke, Fauske, Tromsø og Råde. Vi følger produktet i alle ledd, fra planlegging og prosjektering, til påbygg, sertifisering og service.

I tillegg til våre egne avdelinger har vi et svært dyktig forhandlernettverk over hele landet.

Palfingers fabrikk i Lengau, Østerrike

Siden 2015 har vi vært lærlingbedrift, og samtlige av våre lærlinger har mottatt sine fagbrev med karakteren ‘Bestått meget godt’. Trykk her for å lese mer.

I 2013 ble Palfinger Norge AS sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Vi har siden blitt resertifisert to ganger, senest i 2023. Les mer om Miljøfyrtårnordningen her.

Vi tilbyr tjenester fra sakkyndig kontrollvirksomhet for lastebilkraner og alle typer løfteutstyr ved våre verksteder, samt G4, T1, T2, T4, T8, P1, P2, P3 og AB.

Vi tilbyr påbygg av våre produkter i våre godkjente påbyggerverksteder. Vi har et stort reservedelslager på vårt hovedkontor på Skedsmokorset, samt tilpassede lager ved våre avdelinger.

Vi bruker hydraulikkolje Palfinger Lubricants, les mer om oljen her.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny lov vedtatt av Stortinget som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

I takt med globaliseringen de siste tiår har også flyt av varer og mennesker over landegrensene økt. Mange av disse strømmene, som internasjonal handel, har vært svært positive for nasjonal og global utvikling. Globaliseringen har imidlertid også åpnet for strømmer av uønskede elementer i større skala enn noen gang før. Et av disse elementene er utnyttelse av andre mennesker for egen økonomisk vinning. Både barnearbeid og tvangsarbeid blir i noen land brukt for å skaffe størst og billigst mulig arbeidskraft. Som ledd i dette står også menneskehandel, hvor ofrene blir transportert over hele verden gjennom organisert transnasjonal kriminalitet og eksponert for det man i dag kaller moderne slaveri.

Det er viktig at alle ansatte hos Palfinger Norge AS har gode arbeidsforhold som er i tråd med menneskerettighetene og norsk lov. Det samme gjelder for ansatte hos våre leverandører og samarbeidspartnere.

Palfinger Norge AS er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet med tilhørende verdikjeder for å identifisere eventuelle risikoer knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendi

ge arbeidsforhold, samt beskrive tiltak som skal sikre å forebygge, redusere eller eliminere slike risikoer.

Arbeidet med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger er påbegynt: Vi har per dags dato ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negavtive konsekvenser.

For å lese mer om Åpenhetsloven trykk her.

For å lese vår hovedleverandørs Code of Conduct, trykk her

Dersom du har spørsmål til oss i forbindelse med Åpenthetsloven send oss en e-post til epost@palfinger.no og merk emnefeltet med Åpenhetsloven.

Del på: